Ogromny potencjał betonu wynika z wielu czynników. Może on mieć różne domieszki, objętości czy klasy. Parametry należy dobierać pod kątem tego, do jakich celów zostanie on wykorzystany. Zapoznanie się ze specyfiką każdego z dostępnych rodzajów pozwala lepiej dobrać materiał do danego typu prac. Wykorzystanie odpowiedniego betonu to inwestycja na długie lata i warto dokonać jej w przemyślany sposób.

Kup w Rotopino.pl
Szlifierka do betonu GBR 15 CAG
dostępne
7 szt.
dostawa
wysyłka
jutro
2 135,90
Betoniarka MIX65 63L
dostępne
6 szt.
dostawa
wysyłka
jutro
887
Przecinarka do betonu DCC500Z
dostępne
2 szt.
dostawa
wysyłka
jutro
744,90
Przecinarka do betonu R300DCT
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
jutro
1 659
Betoniarka MK-165-B
dostępne
3 szt.
dostawa
wysyłka
3-5 dni
1 559,90
Betoniarka MK185
dostępne
1 szt.
dostawa
wysyłka
3-5 dni
2 699,90

Beton jako kompozyt

Materiał składający się z połączenia kilku surowców to kompozyt. Z tego powodu beton również zalicza się do tej grupy. Powstaje z połączenia wody, cementu i kruszywa. Często wykorzystuje się także inne komponenty, które zmieniają właściwości tego materiału. Sporo zmienia także to, jakiego typu kruszywo zastosuje się do stworzenia mieszanki. Każdy skład wyróżnia inna wytrzymałość mechaniczna, twardość, wodoszczelność i wiele innych parametrów. To czyni ten materiał niezwykle uniwersalnym i otwiera drogę do szerokiego wykorzystania w budownictwie. W gruncie rzeczy o betonie można mówić dopiero wtedy, gdy mieszanka betonowa stwardnieje.


Klasy betonu i ich oznaczenia

Klasa betonu określa wytrzymałość tego materiału na ściskanie. Ustala się ją na podstawie próby przeprowadzonej dla sześciennej kostki oraz walca. Obecnie wartość tę wyraża się za pomocą litery C uzupełnionej odpowiednimi danymi liczbowymi. Dla betonu lekkiego stosuje się oznaczenie LC. Po symbolu literowym następuje pierwsza liczba, która zwykle wynosi od 8 do 100 i stanowi wartość wytrzymałości na ściskanie dla kostki sześciennej. Druga jest wynikiem próby przeprowadzonej na walcu i standardowo znajduje się w przedziale od 10 do 115. Wartości liczbowe dla LC są nieco inne, jeśli chodzi o zakres liczbowy, jednak wyrażają wytrzymałość dla tego samego typu prób.

Niekiedy na opakowaniach spotkać można oznaczenie B. Wynika to z tego, że dawniej ten symbol literowy wraz z liczbą wyrażającą gwarantowaną wytrzymałość były stosowane dla określania klasy betonu. W niektórych przypadkach oznaczenie przylgnęło do mieszanki tak silnie, że stało się znakiem towarowym.

Szczególną klasę mieszanek stanowią te powyżej C55/67 – to betony wysokowytrzymałe, cechujące się dużą nośnością przy jednocześnie niedużej masie. Wykorzystuje się je np. do tworzenia stropów, nadproży czy przęseł.

Beton - klasy, rodzaje i oznaczenia

Klasyfikacja betonu ze względu na ciężar objętościowy

Ciężar objętościowy to ważny parametr, który ma wpływ na to, do jakich celów użyty zostanie dany beton. Wyróżnia się trzy podstawowe grupy:

  • Beton lekki – ciężar objętościowy dla tego typu wynosi od 800 do 2000 kg/m3. Do jego wytwarzania stosuje się lekkie kruszywo, a także – co prawie niespotykane przy innych rodzajach betonu – środek pianotwórczy. Ten typ betonu stosowany jest do elementów ściennych i stropowych, wylewek wyrównawczych oraz podkładowych, a także do różnych drobnowymiarowych elementów.
  • Beton zwykły – jego ciężar objętościowy mieści się w skali od 2200 do 2600 kg/m³. Tego typu beton można podzielić na jeszcze dwa rodzaje, w zależności od kruszyw zastosowanych w mieszance. Jeśli są one bardziej porowate, to zwiększa się ich izolacja cieplna, co wykorzystywane jest np. przy produkcji pustaków ściennych. Z kolei w połączeniu z kruszywami łamanymi i naturalnymi uzyskuje się mieszankę doskonałą do tworzenia elementów konstrukcyjnych. Beton zwykły uważa się za dość uniwersalny wybór. Warto jednak pamiętać, że nie powinno się go wylewać zimą.
  • Beton ciężki – materiał o ciężarze objętościowym przekraczającym 2600 kg/m³. Do jego produkcji w mieszance wykorzystuje się specjalne kruszywa manganowe lub stalowe. Jest to materiał o dość wąskim zastosowaniu, wykorzystuje się go głównie dla ochrony przed szkodliwym promieniowaniem, np. w elektrowniach atomowych, jednostkach badawczych.

Beton i jego zmienne właściwości

Beton to bardzo cenny materiał budowlany. Odpowiednia kompozycja mieszanki oraz zabiegi technologiczne mogą nadać mu cechy potrzebne w danym typie budownictwa. Jego potencjał jest ogromny.

Ważnym aspektem betonu jest wodoszczelność. Takie specjalne mieszanki są niezbędne do budowy tam i zapór wodnych. Wodoszczelność uzyskuje się poprzez ograniczenie do minimum wolnych przestrzeni w strukturze materiału. Tylko w takim wypadku woda pod ciśnieniem nie zniszczy konstrukcji. Tutaj również można mieć do czynienia z oznaczeniami. Stopień wodoszczelności przedstawiany jest za pomocą litery W i następującej po niej liczby, którą wyznacza się podczas badania przepuszczalności wody. Wynosi ona 10-krotną wielkość ciśnienia wyrażoną w MPa, którą dany beton jest w stanie wytrzymać. Na rynku znajdują się również betony wodoprzepuszczalne, zwane inaczej jamistymi, które spełniają odwrotne zadanie. Stosuje się je np. jako materiał pod kostkę czy na zielonych dachach.

Beton - klasy, rodzaje i oznaczenia

Ciekawą odmianę tego materiału budowlanego stanowi fibrobeton. Do mieszanki aplikuje się różnego rodzaju włókna zbrojeniowe, co w efekcie nadaje betonowi pożądane cechy. Zwiększa się jego wytrzymałość na rozciąganie, staje się odporniejszy na pękanie, zyskuje większy zakres możliwych naprężeń i nie tylko. Ten beton stosuje się przede wszystkim w tych miejscach, które są narażone na wpływ bardzo dużych sił i niesprzyjających warunków. Fibrobeton można znaleźć na nawierzchniach dróg, w fundamentach budynków przemysłowych, w budownictwie wodnym i ogniotrwałym oraz w wielu innych miejscach odznaczających się skrajnymi warunkami.

Liczne zastosowania betonu

Różne rodzaje mieszanek są stosowane w odmiennych celach. Przykładowo beton jastrychowy wykorzystuje się do wylewania posadzek. Obecnie można spotkać jego wersje zdolne do samopoziomowania. Cechuje go wysoka odporność na zużywanie i ścieranie. Ważną rolę pełni także beton komórkowy. To on jest głównym budulcem większości domów, ponieważ tworzy ściany i stropy wewnątrz budynków. W budownictwie chętnie wykorzystuje się także beton autoklawizowany, który dzięki obróbce parą wodną zmienia swoje właściwości. Staje się dużo twardszy i bardziej odporny na ściskanie.

* Pola wymagane
Dodaj komentarz