Kategorie

Ładowarki i zasilacze przeznaczone do elektronarzędzi
Zestawy narzędzi akumulatorowych
Zestawy akumulatorów i ładowarek
Wyrzynarki
Wiertarko-wkrętarki akumulatorowe
Szlifierki kątowe
Pilarki tarczowe
Elektronarzędzia wielofunkcyjne
Dmuchawy/Odkurzacze do liści
Akumulatory
Pokaż wszystkie produkty
Brak wyników dla obecnej konfiguracji.
186 PLN
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
60 PLN
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
152 PLN
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
267 PLN
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
149 PLN
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
94 PLN
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
299 PLN
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
93 PLN
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
358 PLN
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
123 PLN
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
273 PLN
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
245 PLN
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
293 PLN
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
391 PLN
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
306 PLN
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
965 PLN
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
156 PLN
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
143 PLN
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
Strona 1 z 1

REGULAMIN PROMOCJI

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady Promocji – sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą „Kup narzędzia Itamati PowerSystem18Volt za minimum 299zł i zgarnij akumulator 50% taniej" ("Promocja").
 2. Organizatorem Promocji jest Rotopino.pl S.A., z siedzibą pod adresem ul. Fordońska 2, 85-085 Bydgoszcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez XIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Bydgoszczy pod numerem 0000300709, o kapitale zakładowym o 1.000.000,00 zł w całości opłaconym, o numerze NIP 9532472649, o numerze REGON 093188712 ("Organizator").

§ 2. Termin i miejsce Promocji

 1. Sprzedaż promocyjna trwa od 21.07.2020r. do 22.08.2020r. lub do wyczerpania zapasów.
 2. Promocja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sklepie internetowym narzedzia.pl (zwanym dalej „Sklepem”)

§ 3. Uczestnicy Promocji

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej Uczestnikami Promocji (dalej: "Uczestnik", „Uczestnicy”) mogą być wyłącznie: pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestnictwo w Promocji uzależnione jest od zakupu narzędzi akumulatorowych Itamati PowerSystem18Volt, o którym mowa w § 4. ust.2.

§ 4. Zasady Promocji

 1. Zakup wybranych produktów akumulatorowych Itamati PowerSystem18Volt za minimum 299zł uprawnia Uczestnika również do zakupu akumulatora 18V 4,0Ah Itamati PowerSystem 18Volt IBA1840 w promocyjnej cenie 50% taniej (o sposobie wyboru narzędzia jest mowa w § 5.).
 2. Liczba narzędzi w Promocji jest ograniczona. O ewentualnym wyczerpaniu się puli narzędzi Organizator poinformuje niezwłocznie na stronie internetowej pod adresem: https://www.narzedzia.pl/kup-narzedzia-itamati-powersystem18volt-za-minimum-299zl-i-zgarnij-akumulator-50-taniej,f509/
 3. Promocja przeznaczona jest wyłącznie do użytkownika końcowego. Zarówno zakupione narzędzia, jak i akumulator objęte Promocją nie mogą być przedmiotem dalszej odsprzedaży.

§ 5. Wybór akumulatora 18V 4,0Ah Itamati PowerSystem 18Volt IBA1840 w cenie promocyjnej cenie:

 1. Akumulator Itamati 4Ah pojawi się w koszyku jako niespodzianka po dodaniu do wybranych narzędzi Itamati PowerSystem 18Volt za minimum 299zł (§ 4.2). Należy wybrać niespodziankę, aby została ona dołączona do zamówienia.
 2. Jedno zamówienie spełniające warunki promocji § 4. uprawnia do zakupu jednego akumulatora w promocyjnej cenie - 50% taniej.
 3. Promocja nie narusza praw Uczestników wynikających z przepisów ogólnych, w szczególności z tytułu rękojmi, gwarancji czy odstąpienia od umowy zawieranej na odległość, z zastrzeżeniem, że w przypadku odstąpienia przez Uczestnika od zawartej na odległość umowy sprzedaży Produktu Promocyjnego odstąpienie wywołuje skutek w stosunku do wszystkich produktów z zamówienia, w tym do zwrotu Organizatorowi niespodzianki zakupionej 50% taniej.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Aktualny Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: https://www.narzedzia.pl/kup-narzedzia-itamati-powersystem18volt-za-minimum-299zl-i-zgarnij-akumulator-50-taniej,f509/
 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.