•     

 • Dział Reklamacji Rotopino.pl S.A.
  e-mail: reklamacje@rotopino.pl

   

  Wszystkie produkty w naszym sklepie internetowym są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję producenta. Gwarancji udzielają producenci towarów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski w przypadku dołączenia do danego towaru karty gwarancyjnej określającej warunki gwarancji. W związku z powyższym uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej oraz we wskazanej w niej sieci serwisowej.
  Udzielenie gwarancji przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela nie pozbawia Klienta prawa do dochodzenia wobec Rotopino.pl S.A. roszczeń z tytułu rękojmi lub z tytułu niezgodności towaru z umową.

  Pobierz: Protokół reklamacji 

  NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ
  Niezgodność towaru z umową to tryb odpowiedzialności sprzedawcy regulowany przez Ustawę z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego, przysługujący Klientom będącym osobą fizyczną, dokonującym zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
  W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową przysługuje Państwu prawo do złożenia reklamacji w Rotopino.pl S.A. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia sklepu o niezgodności w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od jej wykrycia. Informację o niezgodności towaru z umową prosimy wysłać na adres e-mail: reklamacje@rotopino.pl. Jest też możliwość wysłania zgłoszenia w formie pisemnej wraz z reklamowanym towarem na adres:

  3 LP S.A.

  Dział Reklamacji i Zwrotów

  ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 24

  55-011 Siechnice

  Przed wysyłką prosimy o właściwe spakowanie towaru odpowiednie do rodzaju i gabarytów towaru.

  RĘKOJMIA ZA WADY
  Rękojmia za wady to tryb odpowiedzialności sprzedawcy uregulowany w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny. Z tego trybu mogą skorzystać Klienci, którzy dokonali zakupu w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.

  WAŻNE: Odbierając przesyłkę z zamówieniem, prosimy o sprawdzenie stanu przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub uszkodzenia opakowania sugerujemy rozpakowanie przesyłki w obecności kuriera i sprawdzenie, czy towar jest nieuszkodzony oraz kompletny. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru lub niekompletności przesyłki sugerujemy sporządzenie, w obecności kuriera protokołu szkody, co może ułatwić ustalenie przyczyny uszkodzenia towaru lub niekompletności dostawy.

   

  Platforma ODR


  Będąc Konsumentem możesz skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń również za pomocą platformy ODR. Platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.
  Stosownie do treści art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r., konsumenci mogą skorzystać z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów związanych umową sprzedaży lub świadczenia usług zawartą przy wykorzystaniu sieci Internet.
  Europejska platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za pośrednictwem której, będąc Konsumentem, możesz złożyć swoją skargę.
  Łącze elektroniczne do platformy ODR: ec.europa.eu/consumers/odr